Home

INFOMEDIC

INFORMATYKA INFORMACJA MEDYCZNA


Nasza lokalizacja

ul. Kard. Karola Wojtyły 132/2, 35-304 Rzeszów


Telefon

+48 691 416 836


Email

biuro@infomedic.com.pl

O Firmie

Alicja Błonarowicz – certyfikowany partner Asseco Poland SA w zakresie instalowania, wdrażania, serwisowania oraz szkolenia końcowych użytkowników oprogramowania mMedica.

Planujesz zostać świadczeniodawcą? Pomożemy Ci sprostać wyzwaniu. Prowadzimy klientów od momentu podjęcia decyzji/tworzenia zaplecza, przez wpis do księgi rejestrowej, zakładanie konta w Portalu Świadczeniodawcy NFZ, uzupełnianie danych, kontraktowanie, wdrażanie oprogramowania mMedica, szkolenia po kompleksowe usługi informatyczno-merytoryczno-administracyjne, w tym profesjonalną obsługę programu mMedica.

Oferta

Opieka serwisowa


SZCZEGÓŁY

Stała lub doraźna opieka informatyczna nad sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem:

  • rozwiązywanie problemów dot. działania programu mMedica,
  • instalacja i reinstalacja systemu Windows,
  • konfiguracja internetu,
  • konfiguracja sieci wewnętrznej,
  • wymiana podzespołów komputera,
    serwis drukarek,
  • dobór sprzętu komputerowego.

Szkolenia


SZCZEGÓŁY

Prowadzimy szkolenia wewnętrzne z zakresu obsługi programu mMedica dla kadry medycznej i pomocniczej. Wdrażamy Elektroniczną Dokumentację Medyczną, eRejestrację, moduł Hospitalizacje, Komercyjny i inne.

Obsługa systemów


SZCZEGÓŁY

Portal Świadczeniodawcy, Ofertowanie NFZ, eWUŚ – Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców, rpwdl – Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, ssoz – System Statystyki w Ochronie Zdrowia, CSIOZ – Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, zsmopl – Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, ePUAP profil zaufany, AP-Kolce – Centralne Kolejki Oczekujących. Oferujemy świadczeniodawcom usługę przechowywania bazy danych na serwerach z automatycznym wykonywaniem kopii zapasowych raz na dobę.

Usługi sprawozdawczo-rozliczeniowe


SZCZEGÓŁY

Przygotowujemy miesięczne rozliczenia z NFZ i korekty, wysyłamy kolejki oczekujących, informacje o pierwszych wolnych terminach. W razie potrzeby wprowadzamy dane medyczne do systemu mMedica. Monitorujemy wykonanie umowy, sprawdzamy i poprawiamy błędy sprawozdawcze.

Monitoring zmian w przepisach prawnych


SZCZEGÓŁY

Sprawdzamy, co się zmienia w przepisach z zakresu ochrony zdrowia. Poza informowaniem klientów o zachodzących zmianach, pomagamy we wdrażaniu ich w życie.

Wsparcie administracyjno-biurowe


SZCZEGÓŁY

Obsługa licencjonowania mMedica, systemu ePUAP, wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, sporządzanie pism, sprawozdań do MZ i GUS. Generowanie identyfikatora OID – podłączenie do systemu P1. Ponadto bieżące kontakty z NFZ, Sanepidem, Ministerstwem Zdrowia, Asseco Poland SA, sprawdzanie i przekazywanie wiadomości zamieszczanych przez NFZ na Portalu Świadczeniodawcy.

Ostatnie Aktualności


ZOBACZ WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI

Kontakt

INFOMEDIC Alicja Błonarowicz
ul. Kard. Karola Wojtyły 132/2, 35-304 Rzeszów
NIP: 795-218-57-14, REGON: 180930699
tel. 691-416-836
e-mail: biuro@infomedic.com.pl

Link do programu umożliwiającego
dostęp zdalny: TeamViewer