E-usługi na 2021

Zestawienie zbliżających się obowiązków w zakresie e-usług dla podmiotów
udzielających świadczeń w ochronie zdrowia (aktualne daty można znaleźć
w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia):
1. Wystawianie skierowań w postaci elektronicznej- 8 stycznia 2021
2. Raportowanie zdarzeń medycznych- 1 lipca 2021
3. Wymiana EDM- 1 lipca 2021
4. Wytwarzanie wyników badań laboratoryjnych wraz z opisem jako EDM- 1
kwietnia 2021